Professionals

 

THB training professionals 2017

Data professional workshops: De trainingen worden gegeven op de vrijdagavond in  Amsterdam  Centrum van 19 uur tot 21.30 uur. Je leert de essentie van de Happiest Baby Methode waarbij ik werk vanuit een orthopedagogisch perspectief en vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten. Dat betekent dat de behoeften van de baby en ouder centraal staan. Als je de happiest baby methode wil leren aan ouders dan kan je deze training als een opstart beschouwen. Onontbeerlijk is echter het behalen van het happiest baby certificaat. Het praktisch leren van de technieken kan niet zonder dat je een goed theoretisch fundament hebt van de methode in relatie tot de gezonde ontwikkeling van baby’s en de afstemming van de baby in relatie tot de ouder. Het behalen van het certificaat is alleen zinvol als je al een beroepsmatige achtergrond hebt wat betreft baby’s en jonge kinderen, zoals kinder- en huisartsen, orthopedagogen, psychologen, verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. Zie voor meer informatie mbt het halen van een certificaat: www.thehappiestbaby.org De 5 S-en zijn een knuffelkuur